Adatkezelési tájékoztató

Vendégház: Páfrány vendégház (Pensiunea Feriga)
Cím: Sovata strada Trandafirilor 16B cod postal: 545500
E-mail: sutoandras@yahoo.co.uk
Telefon:  +40740837710

A weboldalaink címe:

Kezdőlap


http://www.szovataszallas.ro
http://www.sovatacazare.ro

Az adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötik az Adatkezelőt GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.
Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.

A kezelt adatok köre és célja:
Név*                              azonosítás
Telefonszám*           kapcsolattartás
E-mail cím                  kapcsolattartás
Időpont*                      szolgáltatás biztosításához szükséges
Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett az adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az adatkezelővel időpontot.
Az adatkezelő az időpontegyeztetés során az adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.
Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az érintett és az adatkezelő az időpontegyeztetés célját, – amely lehet például személyes interjú, teszt, vagy megbízás adása, – teljesítsék.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. (Megjegyzés: abban az esetben ha az időponthoz valamilyen joghatás is kapcsolódik, vagy más jogos érdeket tud az adatkezelő állítani, akkor az adatkezelés időtartama meghosszabbítható, de pontosan meg kell meghatározni az adatkezelés időtartamát valamilyen módon.)
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Sütik

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei